YARIHAN, Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Sagutin ang tanong at punan ng datos ang tsart. Isulat sa kwaderno ang, mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol., 1. Ano ang kahulugan ng KOLONYALISMO?,

Posted on


YARIHAN


Gawain sa Pagkatuto Bilang 3: Sagutin ang tanong at punan ng datos ang tsart. Isulat sa kwaderno ang
mga dahilan at layunin ng kolonyalismong Espanyol.
1. Ano ang kahulugan ng KOLONYALISMO?

Answer:

Kolonyalismo-

Explanation:

Ito ay tumutukoy sa tuwirang pananakop ng isang bansa sa ibang dako para pagsamantalahin ang yaman nito o makuha rito ang iba ang pangangailangan ng mga kolonisador. Kadalasang iniugnay ito sa imperyalismo pero iba sila sa diwang maaring magsilbing baseng pangangalakal o pagmimilitar ang isang kolonya.


Leave a Reply

Your email address will not be published.