Upang higit mong makilala ang iyong sarili punan ang tsart sa ibaba isulat ang mga pagbabagong pisikal sosyal at emosyonal na naganap sa iyong sarili ako noon at ako ngayon,

Posted on


Upang higit mong makilala ang iyong sarili punan ang tsart sa ibaba isulat ang mga pagbabagong pisikal sosyal at emosyonal na naganap sa iyong sarili ako noon at ako ngayonAnswer:

Kung ikaw makikilala mo noon at ngayon mag isip is na kung ano ba ang nag bago sa nakaraan no at ngayon.

Explanation:

Sana maka help


Leave a Reply

Your email address will not be published.