Umaaksaya lang ba kayo ng load namin at data ha? sagot ano oo o hindi ha ?

Posted on


Umaaksaya lang ba kayo ng load namin at data ha? sagot ano oo o hindi ha ?

Answer:

hindi

Explanation:

dahil nagagamit namin ito sa pag answer ng module


Leave a Reply

Your email address will not be published.