The beauti of the nature with art reflection

Posted on


The beauti of the nature with art reflection​

Panuto: Sagutin ng K kung ang mga sumusunod ay kontribusyon ng ating mga ninuno o ng sinaunang kabihasnan, HK kung hindi kontribusyon. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno.

1.Animismo

2.Dallot

3.Torogan

4.paglilibing sa banga

5.cremenation sa labi ng yumao


Leave a Reply

Your email address will not be published.