Tayahin ang Iyong Pag-unawa, Panuto: Pagkatapos mong magkaroon ng mas malalim na, kaalaman at pag-unawa sa mga konsepto ng pakikipagkapwa,, pag-isipan, 1. Ano ang mga indikasyon na ang tao ay likas na panlipunang, nilalang? Ipaliwanag

Posted on


Tayahin ang Iyong Pag-unawa


Panuto: Pagkatapos mong magkaroon ng mas malalim na
kaalaman at pag-unawa sa mga konsepto ng pakikipagkapwa,
pag-isipan
1. Ano ang mga indikasyon na ang tao ay likas na panlipunang
nilalang? Ipaliwanag​

Ang tao ay likas na panlipunang nilalang kayat nakikipag ungnayan siya sa kayang kapwa upang malinang siya sa aspetong intelektwal,panlipunan,pang kabuhayan,at politikal.

SANA MAKATULONY


Leave a Reply

Your email address will not be published.