Tama o Mali, 3. Ang mga disenyong kultural ng pamayanan sa Luzon ay mga pamanang sining sa ating bansa., 4. Sa panipit inilalagak ang labi ng yumao ng isang pangkat etniko, kakikitaan ng masisiningat kakaibang disenyo ang banga.

Posted on


Tama o Mali


3. Ang mga disenyong kultural ng pamayanan sa Luzon ay mga pamanang sining sa ating bansa.

4. Sa panipit inilalagak ang labi ng yumao ng isang pangkat etniko, kakikitaan ng masisiningat kakaibang disenyo ang banga.

Answer:

3. TAMA

4. TAMA

Explanation:

#CARRYONLEARNING

#BRAINLY


Leave a Reply

Your email address will not be published.