Sumulat ng tatlong mahalagang aral na natutunan mula sa paaralan at pamayanan na palagi mong natatandaan,

Posted on


Sumulat ng tatlong mahalagang aral na natutunan mula sa paaralan at pamayanan na palagi mong natatandaanAnswer:

Sundin ang alituntunin

Mag-aral ng mabuti dahil ito ay para sa iyo at sa iyong kinabukasan

Mahalin ang sarili, makiisa, tumulong sa iba.


Leave a Reply

Your email address will not be published.