Sumulat ng talata na naglalahad ng pagkakasunod sunod ng mga hakbang ng pananaliksik,

Posted on


Sumulat ng talata na naglalahad ng pagkakasunod sunod ng mga hakbang ng pananaliksik

Unang hakbang, pumili at maglimita ng paksa.Ang paksa ay dapat na alam mo, nakawiwili, mapagkukunan ng datos, may sanggunian, may kabuluhan at magagawan ng kongklusyon. Ikalawang hakbang, magsagawa ng pansamantalang balangkas. Ilahad sa isang pangungusap ang nais pag-aralan sa paksa. Ilahad ang layunin. Itala o ilista ang mga tanong. Pangatwiranan ang kahalagahan ng paksa. Ikatlong hakbang, magtala ng sanggunian, huwag takdaan ang bilang ng maksimum na bilang ng sanggunian ngunit gawin itong minimum sa pitong sanggunian. Ikaapat na hakbang, mangalap ng datos.Importante ang dating kaalaman sa mga nabasa na. Ideya lamang ng nabasa ay sapat na, makatutulong ang paggamit ng index card sa pagtatala ng mga sanggunian. Ikalimang hakbang, bumuo ng konseptong papel • Ginagawa kapag sigurado ka na sa paksang sasaliksikin, kasama rito ang balangkas/framework ng daloy ng laman ng pananaliksik na magbibigay-linaw sa isusulat. Ikaanim na hakbang, gumawa ng dokumentasyon,sinupin ang mga datos, gumamit ng parentetikal na paglalahad ng sanggunian at obserbahan ang paggamit ng wastong pagbabantas. Ikapitong hakbang, isulat ang pinal na kopya ng pananaliksik


Leave a Reply

Your email address will not be published.