Sumulat ng isang talata tunkol sa iyong kaibigan

Posted on


Sumulat ng isang talata tunkol sa iyong kaibigan ​

Answer:

Matalik na Kaibigan

Papaano ba natin makikilala ang isang kaibigan? Lalo na kapag ito’y may katuwang na ‘matalik.’ Ano ba ang talaga ang kahulugan nito para sa atin?

“Kaibigan ko siya,” ang paliwanag ng isa. “Bakit naging kaibigan mo siya?” ang tanong naman ng nakarinig. “Nakasabay ko siya sa biyahe,” ang tugon nito.

Marami sa atin ang madalas na banggitin ang katagang kaibigan, gayong itaas man ang kanang kamay sa pagbilang ng ating limang daliri, hindi ito lalampas kung ilan ang tunay na kaibigan kinalulugdan natin


Leave a Reply

Your email address will not be published.