Si lyka ay nagsusumikap na mag-aral sa kabila ng kanilang kahirapan., a.karapatang makapag libang., b.karapatang mamuhay ng tahimik., c.karapatang mag karoon nang sapat na edukasyon

Posted on


Si lyka ay nagsusumikap na mag-aral sa kabila ng kanilang kahirapan.


a.karapatang makapag libang.
b.karapatang mamuhay ng tahimik.
c.karapatang mag karoon nang sapat na edukasyon

C.karapatang mag karoon ng sapat na edukasyon


Leave a Reply

Your email address will not be published.