Sakit na nangagaling sa impeksiyon dulot ng virus na varicella zoster

Posted on


Sakit na nangagaling sa impeksiyon dulot ng virus na varicella zoster​

Isang malalang impeksiyon na idinulot ng varicella-zoster virus

Pangunahing nakaaapekto sa mga bata na wala pang 12 taon ang edad

Halos lahat ng mga tao ay nagkakaroon ng panlaban sa sakit habambuhay pagkatapos ng impeksiyon sa bulutong-tubig

Ang virus ay maaaring manatiling nanahimik sa katawan at babalik sa maraming taon sa kinalaunan bilang herpes zoster (shingles)


Leave a Reply

Your email address will not be published.