Sabihin kung ano ang tatag ng kalamnan

Posted on


Sabihin kung ano ang tatag ng kalamnan​

Answer:

Ang Tatag ng Kalamnan ay pagtataglay ng kakayahang makahila o makatulak ng mas magaang bagay o power ng paulit-ulit, o mas matagal na panahon.


Leave a Reply

Your email address will not be published.