Sa unang pangungusap, anong salita ba ang may salungguhit?

Posted on


Sa unang pangungusap, anong salita ba ang may salungguhit?​

Explanation:

Ipakita ang pagbabagong nagaganap sa demand: lagyan ng negative

sign -1 kung ang demand ay pababa at ng positive sign + kung pataas

ang demand.

1. Pagiging lipas na sa uso ng isang produkto

2. Pagtaas presyo ng produkfong pamalif

3. Parol sa summer vacation

4. Pagdami ng mga mámimíli

5. Inaasahan ng mámimíli ang pagbaba ng presyo


Leave a Reply

Your email address will not be published.