Sa paanong paraan mo mapapatibay ang iyong dignidad at ng mga tao sa paligid, mo? Bakit?

Posted on


Sa paanong paraan mo mapapatibay ang iyong dignidad at ng mga tao sa paligid
mo? Bakit?​

Answer:

Ang dignidad ay karapatan ng tao na pahalagahan at … “Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong mga pamilya

Explanation:

🙂


Leave a Reply

Your email address will not be published.