Sa anong paraan natin maipapakita ang pagmamahal sa ating bayan pati na rin sa buong mundo?

Posted on


Sa anong paraan natin maipapakita ang pagmamahal sa ating bayan pati na rin sa buong mundo?

Answer:

sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagbabayanihan at pag ambag maging sa buong mundo. kinakailangan malinang ang ganitong gawain.

Explanation:

pati na rin pagmamahal sa kababayan at gumalang din tayo maging sa buong mundo.


Leave a Reply

Your email address will not be published.