Retry, Pan, ihiwalay, larawan, a. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain., b. Itago ang mga pagkain sa mga ligtas na lugar,, Panuto: Pagaralan ang bawat larawan, piliin ang lamang sagot, na nasa kahon at isulat ang titik sa patlang kung ito ay tumutukoy sa

Posted on


Retry


Panu
ihiwalay
larawan
a. Paghiwalayin ang mga hilaw at lutong pagkain.
b. Itago ang mga pagkain sa mga ligtas na lugar,
Panuto: Pagaralan ang bawat larawan, piliin ang lamang sagot
na nasa kahon at isulat ang titik sa patlang kung ito ay tumutukoy sa​

Answer:

questioner po nasan

Explanation:

tsaka ko lang Yung choices..pakiconplete po ng tanong


Leave a Reply

Your email address will not be published.