Republic of the Philippines , Department of Education, Division of Bohol, LANDS, Gawin I, Panuto:, Gamit ang buong nota o whole note O ) gumuhit na walong notang pahagdan, simula sa unang linya sa ibaba hanggang sa ika-apat na puwang o space at lagyan, ng wastong Pitch names ng bawat nota. Isulat ang iyong sagot sa bawat patlang sa, ibaba., 2, Pitch names, Gawin II

Posted on


Republic of the Philippines


Department of Education
Division of Bohol
LANDS
Gawin I
Panuto:
Gamit ang buong nota o whole note O ) gumuhit na walong notang pahagdan
simula sa unang linya sa ibaba hanggang sa ika-apat na puwang o space at lagyan
ng wastong Pitch names ng bawat nota. Isulat ang iyong sagot sa bawat patlang sa
ibaba.
2
Pitch names
Gawin II​

Answer:

a good day today please

get me a Starbucks cup and you can buy what ever you want


Leave a Reply

Your email address will not be published.