Please paki-sagot po ng TAMA :-), Ano nga ba ang dapat masunod ang PUSO o ang ISIP? Pangatuwiranan sa pamamagitan ng pagsulat ng limang pangungusap sa napiling sagot.

Posted on


Please paki-sagot po ng TAMA 🙂


Ano nga ba ang dapat masunod ang PUSO o ang ISIP? Pangatuwiranan sa pamamagitan ng pagsulat ng limang pangungusap sa napiling sagot.​

Answer:

Puso

Explanation:

Dahil Kung ano

ang nararamdaman

natin yun

ang sundin


Leave a Reply

Your email address will not be published.