Piliin ang titik ng iyong tamang sagot at isulat sa, sagutang papel., 1. Ano ang ibang katawagan nang F-Clef?, a. G- Clef, c. Treble Clef, (b.) Bass-Clef, d. Alto Clef, 2. Ang F-Clef ay ginagamit sa anong pitch range?, a. Mataas, c. Pabago-bago, b. Mababa, d. Hindi Masasabi, 3. Saan makikita ang dalawang Dots sa F Clef?Ito ang linya, kung saan makikita ang notang F., a. Una (1st), c. Pangatlo (3rd), b. Panglima (5th), d. Pang-apat (4th), 4. Ano-ano ang mga nota na makikita sa mga espasyo F-Clef, staff na nagsisimula sa ibaba hanggang sa itaas?, a. ACEG, c. EGBDF, b. FACE, d. GBDFA, 5. Ano-ano ang mga nota na makikita sa mga linya na, nagsisimula sa ibaba hanggang sa itaas?, a. FACE, c. EGBDF, b. GBDFA, d. ACEG

Posted on


Piliin ang titik ng iyong tamang sagot at isulat sa


sagutang papel.
1. Ano ang ibang katawagan nang F-Clef?
a. G- Clef
c. Treble Clef
(b.) Bass-Clef
d. Alto Clef
2. Ang F-Clef ay ginagamit sa anong pitch range?
a. Mataas
c. Pabago-bago
b. Mababa
d. Hindi Masasabi
3. Saan makikita ang dalawang Dots sa F Clef?Ito ang linya
kung saan makikita ang notang F.
a. Una (1st)
c. Pangatlo (3rd)
b. Panglima (5th)
d. Pang-apat (4th)
4. Ano-ano ang mga nota na makikita sa mga espasyo F-Clef
staff na nagsisimula sa ibaba hanggang sa itaas?
a. ACEG
c. EGBDF
b. FACE
d. GBDFA
5. Ano-ano ang mga nota na makikita sa mga linya na
nagsisimula sa ibaba hanggang sa itaas?
a. FACE
c. EGBDF
b. GBDFA
d. ACEG​

Answer:

1. D

2.C

3.B

4.D

5.D

hope its help

#carryonlearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.