Performance Task, Magbigay ng halimbawa ng relihiyon sa mundo at magbigay ng pagliwanag tungkol dito

Posted on


Performance Task


Magbigay ng halimbawa ng relihiyon sa mundo at magbigay ng pagliwanag tungkol dito​

Answer:

Katoliko

Explanation:

Dahil ito ang karaniwan na Relihiyon sa buong Luzon


Leave a Reply

Your email address will not be published.