Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang TAMA kung wasto ang, tinatalakay na pangungusap at MALI kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel., 21. Sa isang kabihasnan, makikita ang isang progresibong uri ng pamumuhay ng mga, “tao na may ugnayan sa ibat ibang larangan ng panlipunang pamumuhay.”, 22. Ang ilog Jordan ay isa sa mga pangunahing ilog na pinagsimulaan ng isang kabihasnan., 23. Habang umuunlad ang pamumuhayng mga tao, yumayabong din ang kanilang, kaisipan., 24. Sa pamamagitan ng pagsulat ng kanilang kaalaman, nananatiling bahagi ng kanilang, kabihasnan ang kanilang natutuhan, kasaysayan at mga napagtagumpayan ng kanilang, mamamayan., 25. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa isang lungsod, samantalang ang sibilisasyon ay may, kaugnayan sa pagiging bihasa o eksperto sa pamumuhay ng mga tao., 26. Ang Emperor ng Japan ay hindi maaaring alisan ng kapangyarihan sa pamumuno., 27. Ang Son of Heaven ay hindi rin maaring alisin sa kapangyarihan at pamumuno., 28. Ang Devaraja is tumutukoy sa iisang diyos lamang subalit maraming kapangyarihan., 29. Ang Cakravartin ay tumutukoy sa hari ng sansinukob., 30. Ang Emperor ng Tsina ay nanggaling sa lahi ng diyos.

Posted on


Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang TAMA kung wasto ang


tinatalakay na pangungusap at MALI kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.

21. Sa isang kabihasnan, makikita ang isang progresibong uri ng pamumuhay ng mga
tao na may ugnayan sa ibat ibang larangan ng panlipunang pamumuhay.
22. Ang ilog Jordan ay isa sa mga pangunahing ilog na pinagsimulaan ng isang kabihasnan.
23. Habang umuunlad ang pamumuhayng mga tao, yumayabong din ang kanilang
kaisipan.
24. Sa pamamagitan ng pagsulat ng kanilang kaalaman, nananatiling bahagi ng kanilang
kabihasnan ang kanilang natutuhan, kasaysayan at mga napagtagumpayan ng kanilang
mamamayan.
25. Ang kabihasnan ay tumutukoy sa isang lungsod, samantalang ang sibilisasyon ay may
kaugnayan sa pagiging bihasa o eksperto sa pamumuhay ng mga tao.
26. Ang Emperor ng Japan ay hindi maaaring alisan ng kapangyarihan sa pamumuno.
27. Ang Son of Heaven ay hindi rin maaring alisin sa kapangyarihan at pamumuno.
28. Ang Devaraja is tumutukoy sa iisang diyos lamang subalit maraming kapangyarihan.
29. Ang Cakravartin ay tumutukoy sa hari ng sansinukob.
30. Ang Emperor ng Tsina ay nanggaling sa lahi ng diyos.​

Answer:

21:tama

22:tama

23:tama

24:tama

25:tama

26,27,28,29,30 hindi kopo alam bcoz wala sya sa module namin


Leave a Reply

Your email address will not be published.