Panuto: Panoorin ang isang video at iguhit ang inyong naunawaan sa inyong pinanood (10 pts)

Posted on


Panuto: Panoorin ang isang video at iguhit ang inyong naunawaan sa inyong pinanood (10 pts)​

Answer:

pano namin masasagot wala name video panoodin mo ang video at sabihin mo sakin ang questions


Leave a Reply

Your email address will not be published.