Panuto: Naaalala mo pa ba ang mga kaalaman tungkol sa, pananampalataya ng mga unang Pilipino? Sagutin ang mga, tanong sa tulong ng mga salitang nakapaloob sa mga kahon., Isulat ang mga sagot sa kuwaderno.

Posted on


Panuto: Naaalala mo pa ba ang mga kaalaman tungkol sa


pananampalataya ng mga unang Pilipino? Sagutin ang mga
tanong sa tulong ng mga salitang nakapaloob sa mga kahon.
Isulat ang mga sagot sa kuwaderno.​

Answer:

Nasan yung mga sasagutan


Leave a Reply

Your email address will not be published.