Panuto: A. Suriin ang mga sumusunod na pahayag na nagpapatooo hinggil sa, pananaliksik. Lagyan ng tsek (v) ang bawat bilang., 1. Sa pagsulat ng pananaliksik, ang paksang pipiliin ay dapat, naaayon sa interes at may mga materyales na mapagkukunan., 2. Ang paghahanda ng tentatibong balangkas ay makatutulong para, sa mas mabilis na pananaliksik dahil ito ang magbibigay ng, direksiyon at magsisilbing patnubay sa pangangalap ng mga tala., 3. Maging maingat at suriing mabuti ang mga talang makukuha sa, internet sapagkat maraming impormasyong mula rito ay kaduda-, duda o walang katotohanan., 4. Sa isang pananaliksik ay dapat na isa-isahin ang iyong mga, dahilan o layunin kung bakit nais isagawa ang pananaliksik, 5. Kapag ang mga talang nakuha ay tuwirang sipi, kopyahin ang, mga salita sa aklat at ipaloob ito sa panipi.

Posted on


Panuto: A. Suriin ang mga sumusunod na pahayag na nagpapatooo hinggil sa


pananaliksik. Lagyan ng tsek (v) ang bawat bilang.
1. Sa pagsulat ng pananaliksik, ang paksang pipiliin ay dapat
naaayon sa interes at may mga materyales na mapagkukunan.
2. Ang paghahanda ng tentatibong balangkas ay makatutulong para
sa mas mabilis na pananaliksik dahil ito ang magbibigay ng
direksiyon at magsisilbing patnubay sa pangangalap ng mga tala.
3. Maging maingat at suriing mabuti ang mga talang makukuha sa
internet sapagkat maraming impormasyong mula rito ay kaduda-
duda o walang katotohanan.
4. Sa isang pananaliksik ay dapat na isa-isahin ang iyong mga
dahilan o layunin kung bakit nais isagawa ang pananaliksik
5. Kapag ang mga talang nakuha ay tuwirang sipi, kopyahin ang
mga salita sa aklat at ipaloob ito sa panipi.​

Answer:

√1.

√2.

√3.

√4.

5.

Explanation:

kung may mali po sasagut paki tama na lng po


Leave a Reply

Your email address will not be published.