Panginuon ng mga muslim

Posted on


Panginuon ng mga muslim​

Sino ang Panginoon ng mga Muslim o Sinasamba nila?

  • Si Allah ang diyos ng mga Muslim.

Sino si Allah?

  • Siya ang diyos ng Islam.
  • Sinasamba ito ng mga Muslim.

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.