Pamprosesong Tanong:, 1. Ano-ano ang salik na nakakaimpluwensiya sa demand?, makapagdudulot ng paggalaw sa demand curve

Posted on


Pamprosesong Tanong:


1. Ano-ano ang salik na nakakaimpluwensiya sa demand?
makapagdudulot ng paggalaw sa demand curve​

Explanation:

Salik na nakakaimpluwensya sa demand:

Kita, Presyo, Panlasa, Dami ng Mamimili, Presyo ng magkaunay na produkto sa pagkonsumo at inaasahan ng mga mamimili na presyo sa hinaharap

gumagalaw ang demand curve dahil nagbabago rin ang presyo ng produkto at nagbabago rin ang quantity demanded. Naiiba nag presyo sa ibang salik dahil dito tayo mas bumabatay kung bibilhin ba ng produkto o hindi.


Leave a Reply

Your email address will not be published.