Pamprosesong Tanong:, 1. Ang patuloy na paglaki ng populasyon sa isang bansa ay magdudulot ng, malaking suliranin. Bakit?, 2. Paano nakaapekto sa isang bansa ang mataas na unemployment rate nito?, 3. Paano nakatulong sa pag-unlad ng isang bansa ang migrasyon?, 4. Paano mo mapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng, kalagayang pang-ekonomiya?, 5. Bakit kailangan ang yamang tao sa bansa. Ipaliwanag?

Posted on


Pamprosesong Tanong:


1. Ang patuloy na paglaki ng populasyon sa isang bansa ay magdudulot ng
malaking suliranin. Bakit?
2. Paano nakaapekto sa isang bansa ang mataas na unemployment rate nito?
3. Paano nakatulong sa pag-unlad ng isang bansa ang migrasyon?
4. Paano mo mapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng
kalagayang pang-ekonomiya?
5. Bakit kailangan ang yamang tao sa bansa. Ipaliwanag?​

Answer:

1.dahil sa dami ng mga tao marami ang nagkakasakit dahil sa mga virus na kumakalat

2.nakakaapekto ito dahil sa banta ng mga nasa taas

3.nakatulong ito upang mapalago ang ekonomiya

4.sa pamamagitan ng pagtatanim at paglilinis sa paligid

5.dahil ito ay isa sa mga magpapaganda at nagpapalago sa ating kalikasan

Explanation:

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.