Pagyamanin, Panuto: Ang bilog sa loob ng limguhit ay kumakatawan ng pitch, “name. Tingnan nang mabuti at kulayan ng berde ang dahon kung itoy”, nasa sa guhit. Kulay pula naman kung nasa puwang., 1., 2., 3., Space, Line, m, Space, Eur, Line, Space, 7

Posted on


Pagyamanin


Panuto: Ang bilog sa loob ng limguhit ay kumakatawan ng pitch
name. Tingnan nang mabuti at kulayan ng berde ang dahon kung itoy
nasa sa guhit. Kulay pula naman kung nasa puwang.
1.
2.
3.
Space
Line
m
Space
Eur
Line
Space
7​

Answer:

Hindi ko po maintindihan


Leave a Reply

Your email address will not be published.