Pagyamanin, Panuto: Ang bilog sa loob ng limguhit ay kumakatawan ng pitch, “name. Tingnan nang mabuti at kulayan ng berde ang dahon kung itoy”, nasa sa guhit. kulay pula naman king nasa puwang,

Posted on


Pagyamanin


Panuto: Ang bilog sa loob ng limguhit ay kumakatawan ng pitch
name. Tingnan nang mabuti at kulayan ng berde ang dahon kung itoy
nasa sa guhit. kulay pula naman king nasa puwang

Answer:

i cannot see the picture


Leave a Reply

Your email address will not be published.