Pagsunod-sunurin ang mga pamamaraan sa pagawa ng abonong organiko., Isulat ang bilang 1-6 sa bilog. , advance thank you:)

Posted on


Pagsunod-sunurin ang mga pamamaraan sa pagawa ng abonong organiko.


Isulat ang bilang 1-6 sa bilog.
advance thank you:)​

Answer:

1.2

2.3

3.4

4.5

5.6

6.1

Explanation:

I hope it helped.


Leave a Reply

Your email address will not be published.