Pagsasanay 3, Gaano ka kapamilyar sa mga salitang ito? Is a sa kanila ay Hindi kabilang sa grupo. Subukan mo Ito gawin batay sa Iyong pag kakaalam mula sa mga aralin , 1. A) Turks. B) Kurds. C) Khmer. D) Arabs. , 2. A) Hindi. B) Telogu. C) Sinhalese. D) Bahasa

Posted on


Pagsasanay 3


Gaano ka kapamilyar sa mga salitang ito? Is a sa kanila ay Hindi kabilang sa grupo. Subukan mo Ito gawin batay sa Iyong pag kakaalam mula sa mga aralin

1. A) Turks. B) Kurds. C) Khmer. D) Arabs.
2. A) Hindi. B) Telogu. C) Sinhalese. D) Bahasa​

Answer:

1(D)Arabs

(A) Hindi

Explanation:

kahfhcaijhfn islecuea


Leave a Reply

Your email address will not be published.