Pag-alam sa mga Natutuhan, sa, Gawain 1.5 Sa lahat ng pagkakataon, dapat na tumutupad sa pangako at tapat sa, salita upang mapanatili ang anumang ugnayan, iba tulad ng mabuting, pakikipagkaibigan. Ano ang gagawin mo kung naharap ka sa sumusunod na mga, sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa patlang., 1.Nanghiram ka ng aklat sa iyong kaklase at nangakong, isasauli ito sa susunod na Biyernes. Sa hindi inaasahang, pagkakataon ay hindi ka nakapasok sa paaralan mula, Miyerkoles hanggang Biyernes dahil ikaw ay nagkasakit.

Posted on


Pag-alam sa mga Natutuhan


sa
Gawain 1.5 Sa lahat ng pagkakataon, dapat na tumutupad sa pangako at tapat sa
salita upang mapanatili ang anumang ugnayan
iba tulad ng mabuting
pakikipagkaibigan. Ano ang gagawin mo kung naharap ka sa sumusunod na mga
sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa patlang.
1.Nanghiram ka ng aklat sa iyong kaklase at nangakong
isasauli ito sa susunod na Biyernes. Sa hindi inaasahang
pagkakataon ay hindi ka nakapasok sa paaralan mula
Miyerkoles hanggang Biyernes dahil ikaw ay nagkasakit.​

Answer:

Para sa akin ang gagawin ko ay ipapaliwanag ko kung ano ang tunay na nangyari sa akin kung bakit hindi ako nakapag aral sa simula miyerkoles hanggang biyernes at hihingi ako ng patawad sa aking kaklaseng hiniraman ko ng aklat

Explanation:

Dahil mahala sa isang tao na hihingian ng patawad o paumanhin sa mga nagawang kasalanan o higit sa lahat ay sa mga taong pinangakuhan mo.


Leave a Reply

Your email address will not be published.