Paanong parade mo pagsawabihan ang kaklase mo ng marumi ang and kasuutan,

Posted on


Paanong parade mo pagsawabihan ang kaklase mo ng marumi ang and kasuutan

Answer:

sasabihin ko sa kanyang mayroon ka pa bang kasuotan kung ansabinya ay oo maari mo bang palitan ito dahil narumihan at sasabihinkong salamat

Explanation:

gladly to help po


Leave a Reply

Your email address will not be published.