Paano pinaghahandaan ng mga sinaunang tao ang mga hamon ng kalikasan?, A.\tNagtanim sila ng maraming puno sa tabi ng ilog., B.\tNagtayo sila ng mga dike na siyang haharang sa tubig na maaaring sumira sa kanilang lupain., C.\tNagtatago sila sa kuweba tuwing panahon ng tag-ulan., D.\tNagtatayo sila ng dike, nagtatanim ng malalaking puno sa tabi ng ilog at inaayos ang mga daluyan ng tubig upang hindi ito makapasok sa kanilang pamayanan.,

Posted on


Paano pinaghahandaan ng mga sinaunang tao ang mga hamon ng kalikasan?


A. Nagtanim sila ng maraming puno sa tabi ng ilog.

B. Nagtayo sila ng mga dike na siyang haharang sa tubig na maaaring sumira sa kanilang lupain.

C. Nagtatago sila sa kuweba tuwing panahon ng tag-ulan.

D. Nagtatayo sila ng dike, nagtatanim ng malalaking puno sa tabi ng ilog at inaayos ang mga daluyan ng tubig upang hindi ito makapasok sa kanilang pamayanan.


Answer:

D.

Explanation:

Nagtatayo sila ng dike, nagtatanim ng malalaking puno sa tabi ng ilog at inaayos ang mga daluyan ng tubig upang hindi ito makapasok sa kanilang pamayanan.


Leave a Reply

Your email address will not be published.