Paano nakatutulong ang tanka at haiku sa pagpapakilala ng kultura

Posted on


Paano nakatutulong ang tanka at haiku sa pagpapakilala ng kultura

Answer:

Nakatutulong ang mga tula na ito sa pagpapakila ng kultura ng Japan dahil sa kanila ito nagmula. Kalat ang tanka lalo na ang haiku sa buong mundo. at marami ang sumusulat nito. At bilang mga intelektwal na mga nilalang, inaalam natin ang mga kasaysayan ng ating mga ginagalawan at ikinikilos kayat natututunan natin ang kultura ng Japan sa pamamagitan ng kanilang mga tula


Leave a Reply

Your email address will not be published.