Paano mo pangangailangan ang kalikasan bilang papel ng lipunan?

Posted on


Paano mo pangangailangan ang kalikasan bilang papel ng lipunan?​

Ang kalikasan ang nagsisilbing main resources o pangunahing pinagkukunan ng mga ating mga kailangan gaya ng mga pagkain, mula sa mga gamit at hanggang sa pagbibigay ng buhay sa mga tao. Kapag wala ito, wala tayo sa mundo.

Kay ito ay may papel sa lipunan dahil ito ang dahilan kaya tayo ay nabubuhay at nakakahinga pa.


Leave a Reply

Your email address will not be published.