Paano mo mailalarawan ang heograpikal na katangian o lokaayon ng Greece

Posted on


Paano mo mailalarawan ang heograpikal na katangian o lokaayon ng Greece​

Heograpiya (Geography)

Ito ay sistematikong pag-aaral o agham ng mga lokasyon ng mundo.

Tinatalakay rin dito ang distribusyon ng likas na yaman, ang pagsusuri tungkol sa mga tao sa ibabaw ng lupa, pag-aaral ukol sa mga lugar at lipunan sa mundo kasama ang relasyon ng mga tao sa kalikasan.

Ang Heograpiya ay galing sa salitang Griyego na “geo” na ibig sabihin ay “mundo” o kaya naman ay hinuha sa salitang “graphien” na ibig sabihin ay “paglalarawan”.


Leave a Reply

Your email address will not be published.