Paano maitatampok ang kulturang romano bilang pagkilala sa naging impluwesiya nito sa paghubog ng klasikong, kabihasnan?,

Posted on


Paano maitatampok ang kulturang romano bilang pagkilala sa naging impluwesiya nito sa paghubog ng klasikong


kabihasnan?


Answer:

Nakatulong ang kanilang teknolohiya sa pag-usbong ng ibat ibang kagamitan.

Explanation:

Sana makatulong!


Leave a Reply

Your email address will not be published.