Pa help po sa math thank you sa magsasagot

Posted on


Pa help po sa math thank you sa magsasagot​

Answer:

1.

 \frac{11}{6}  \: or \: 1  \frac{5}{6}

2.

 \frac{23}{6 \:}  \: or \: 3 \frac{5}{6}

3.

 \frac{35}{8} or \:  - 4\frac{3}{8}

4.

 -  \frac{9}{2} or \:  - 4  \frac{1}{2}

5.

 \frac{35}{8} or \: 4 \frac{3}{8}


Leave a Reply

Your email address will not be published.