Ng tamang sagot, 1 Dagat na nag uugnay sa mga pulong Greece, Ito ang isa sa pinagkukunang yaman ng mga Griyego, Alonian, B Tythenian, C. Mediterranean D. Aegean, 2. Pangkat mula sa hilaga ng kapuluan na gumapl sa mga Mycenean, 4 Dean, C. Dorian, D. Cerulean, 3 Hat man har But, thong hamow na nakakulong sa itam palasyo ng Knossos, A Hydra, 3. Minotaur, C. Kraken, D. Charybdis, 4. sports naunang ginawa ng mga Minoan ayon sa mga pinta sa pader ng mga guho sa Knossos, A Gymnastics B. Track, C. Basketball, D. Boxing, 5. Sentro ng sibi sayong Minoan na matatagpuan sa timog ng kapuluan., C. Creie, D. Alexandria

Posted on


Ng tamang sagot


1 Dagat na nag uugnay sa mga pulong Greece, Ito ang isa sa pinagkukunang yaman ng mga Griyego
Alonian
B Tythenian
C. Mediterranean D. Aegean
2. Pangkat mula sa hilaga ng kapuluan na gumapl sa mga Mycenean
4 Dean
C. Dorian
D. Cerulean
3 Hat man har But, thong hamow na nakakulong sa itam palasyo ng Knossos
A Hydra
3. Minotaur
C. Kraken
D. Charybdis
4. sports naunang ginawa ng mga Minoan ayon sa mga pinta sa pader ng mga guho sa Knossos
A Gymnastics B. Track
C. Basketball
D. Boxing
5. Sentro ng sibi sayong Minoan na matatagpuan sa timog ng kapuluan.
C. Creie
D. Alexandria​

Answer:

1.B

2.D

3.A

4. D

5.C

Explanation:

sana makatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.