Napapaunlad Ang wikang Filipino sa pamamagitan Ng palagiang paggamit nito sa ating pamayanan

Posted on


Napapaunlad Ang wikang Filipino sa pamamagitan Ng palagiang paggamit nito sa ating pamayanan​

Ang pagkakaroon ng wikang pambansa ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mga mamamayan at nagbibigay tulong sa pag-unlad ng iba’t ibang aspeto sa isang bansa.
Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay ginawa upang lalong maitindihan ang mga dahilan kung bakit Filipino ang napiling wikang pambansa, malamaman ang mga katangian ng wikang Filipino at ang pinagkaiba nito sa ibang mga diyalekto, at matukoy ang kaugnayan at kahalagahan ng wikang ito sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya.
Pag-lalahad ng Suliranin
Saan nga ba nagmula ang wika ng Pilipinas?
Ayon kay Paul Morrow, Maraming lahi ang nagdala ng kani-kanilang salita sa Pilipinas noong unang panahon, ngunit ang mga wikang dinatnan nila sa Pilipinas ay taal na Filipino.
Rekomendasyon
Ang sariling wika ay mahalaga at kinakailangan ng isang bansa sapagkat ito ang ginagamit sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-talastasan ng bawat mamamayan. Ang ekonomiya ay hindi lalago o uunlad kung ang mga tao ay hindi nagkakaisa o nagkakaintindihan. Matapos ang masusing pagkalap ng mga kailangang datos nabuo ng mananaliksik ang mga rekomendasyong ito.
sa paggamit ng ating sariling wika sa mga transaksyon sa ekonomiya, mas magiging madali para sa mga mamamayang Pilipino ang makahikayat upang makisali sa pakikipagtalastasan at mga transaksyon sa loob ng ating ekonomiya.
Ayon sa Wave Theory
Ang mga ninuno ng lahing Filipino ay dumayo sa Pilipinas nang ilang ulit o waves ng pandarayuhan sa pamamagitan ng mga tulay na lupa na nalantad dahil mas mababaw ang mga dagat noong panahon ng kalamigang pandaigdig (Ice Age). Nanggaling daw sila sa Indonesia, Malaysia at iba pang lugar. Libu-libong taon daw ang pagitan ng bawat panahon ng pandarayuhan. Diumano’y ito raw ang sanhi kung bakit may mga Ita, Ifugaw at modernong Filipino sa Pilipinas. Subalit ngayon ay hindi na tinatanggap ang teoryang ito.
Narito ang mga katanungan na dapat masagot ng papel na ito,


Leave a Reply

Your email address will not be published.