Napanood mo sa telebisyon na maraming mga doktor at nars ang namatay sa pagkahawa dahil sa pag patuloy na pagdami ng pasyente ng may covid-19 nananawagan ang pamahalaan at ang mga frontliners na iwasan ang paglalagas upang hindi mahawa at sundin pangkalusugan alituntunin bilang tulong sa mga nars at doctor. ano ang gagawinmo upang makatulog sa kanila?,

Posted on


Napanood mo sa telebisyon na maraming mga doktor at nars ang namatay sa pagkahawa dahil sa pag patuloy na pagdami ng pasyente ng may covid-19 nananawagan ang pamahalaan at ang mga frontliners na iwasan ang paglalagas upang hindi mahawa at sundin pangkalusugan alituntunin bilang tulong sa mga nars at doctor. ano ang gagawinmo upang makatulog sa kanila?Answer:

  1. mag dadala kahitkunti kung ano Ang makakaya Lang bilhin para sa kanila


Leave a Reply

Your email address will not be published.