Nagsasaad na may inverse o kasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded sa isang produkto

Posted on


Nagsasaad na may inverse o kasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded sa isang produkto

Answer:

Ang batas ng demand ay nagsasaad na may inverse o kasalungat na ugnayan ang presyo sa quantity demanded sa isang produkto.

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.