Music, 1. Ito ay ang sunod-sunod na mga nota o pitches. Ito ay maingat at maayos na, ginawa upang makapagbigay ng kaaya-aya at nakalulugod na tunog sa, pandinig. Ang tono o pitches ay may pagtaas at pagbaba., A. awit, B. melodiya C. tono, D. tunog, 2. Maaaring ito ay mababa, katamtaman at mataas na maririnig sa pamamagitan, pag-awit at pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika., A. tunog, B.melodiya C. awit D. tinig, ng, “3. Galaw ng musika sa ibat-ibang direksyon.”, A awit, B. melodiya C. tono, D. melodic contour, 4. Ito ay simula, gitna, at katapusan na bumubuo ng isang kaisipang pangmusika., A. melodiya B.tono, C. awit, D. tunog

Posted on


Music


1. Ito ay ang sunod-sunod na mga nota o pitches. Ito ay maingat at maayos na
ginawa upang makapagbigay ng kaaya-aya at nakalulugod na tunog sa
pandinig. Ang tono o pitches ay may pagtaas at pagbaba.
A. awit
B. melodiya C. tono
D. tunog
2. Maaaring ito ay mababa, katamtaman at mataas na maririnig sa pamamagitan
pag-awit at pagtugtog ng mga instrumentong pangmusika.
A. tunog
B.melodiya C. awit D. tinig
ng
3. Galaw ng musika sa ibat-ibang direksyon.
A awit
B. melodiya C. tono
D. melodic contour
4. Ito ay simula, gitna, at katapusan na bumubuo ng isang kaisipang pangmusika.
A. melodiya B.tono
C. awit
D. tunog​

1. B
2. D
3. D
4. A

Im not sure in my answer

But hope it can help


Leave a Reply

Your email address will not be published.