Mga laro na naging impluwensya ng mga amerikano sa mga pilipino.

Posted on


Mga laro na naging impluwensya ng mga amerikano sa mga pilipino.

MGA IMPLUWENSYA NG MGA AMERIKANO SA MGA PILIPINO

  • KAALAMAN SA SERBISYONG PAMBAYAN
  • PAGTATAG NG MGA PAMAHALAANG LOKAL
  • PAGTATAG NG MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN
  • PAGTATAG NG ISANG TANGGULANG PAMBANSA
  • PAGTATAYO NG MGA MUSEO
  • PAGTUTURO NG MGA LARONG KANLURAN TULAD NG BASKETBALL, BASEBALL, VOLLEYBALL, FOOTBALL
  • KAALAMAN SA WIKANG INGLES
  • PAMAHALAANG DEMOKRATIKO


Leave a Reply

Your email address will not be published.