Maraming mga Pilipino ang, nasisilaw sa kayaman at halos, sambahin pa nga nila ito.effect

Posted on


Maraming mga Pilipino ang
nasisilaw sa kayaman at halos
sambahin pa nga nila ito.effect​

Explanation:

ang epekto nito sa mga tao ay nakakagawa sila ng masasama o d mabuting bagay ng dahil sa pera


Leave a Reply

Your email address will not be published.