Mamumuhay nang mahirap, Panuto: Picture Analysis, 1. Suriing mabuti ang mga larawan., 2. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba., Larawan A, Larawan B, Larawan c, Larawan D, Mga Tanong:, 1. Anong mga paglabag sa karapatang pantao ang mga nakikita mo sa mga larawang ito?, Ipaliwanag

Posted on


Mamumuhay nang mahirap


Panuto: Picture Analysis
1. Suriing mabuti ang mga larawan.
2. Sagutin ang mga katanungan sa ibaba.
Larawan A
Larawan B
Larawan c
Larawan D
Mga Tanong:
1. Anong mga paglabag sa karapatang pantao ang mga nakikita mo sa mga larawang ito?
Ipaliwanag​

Explanation:

Dude no offend but this is picture analysis we cannot help you without pic.


Leave a Reply

Your email address will not be published.