Malungkot ang iyong kamag-aral na si Mica. Napagalitan siya ng kanyang magulang sapagkat bumaba ang kaniyang marka. Kasama siya dati sa mga nagunguna sa klase subalit dahil sa pagbaba ng kaniyang marka ay hindi na siya nakasama. Ano ang maari mo sabihin kay Mica?, Mica, nais kong sabihin sa iyo na, _______

Posted on


Malungkot ang iyong kamag-aral na si Mica. Napagalitan siya ng kanyang magulang sapagkat bumaba ang kaniyang marka. Kasama siya dati sa mga nagunguna sa klase subalit dahil sa pagbaba ng kaniyang marka ay hindi na siya nakasama. Ano ang maari mo sabihin kay Mica?


Mica, nais kong sabihin sa iyo na, _______​

Explanation:

Hi musta hehe

Explanation:

Hi musta hehe


Leave a Reply

Your email address will not be published.