Makikita sa larawan ang isang tipikal na tagpo sa isang lungsod-estado sa Europe, noong Panahong Klasikal, . Bawat isa ay may tungkuling ginagampanan Kung ikaw ay, nabuhay nang panahong iyon, alin sa mga sumusunod na tungkulin ang nais mong, Igampanan? Bakit?

Posted on


Makikita sa larawan ang isang tipikal na tagpo sa isang lungsod-estado sa Europe


noong Panahong Klasikal
. Bawat isa ay may tungkuling ginagampanan Kung ikaw ay
nabuhay nang panahong iyon, alin sa mga sumusunod na tungkulin ang nais mong
Igampanan? Bakit?​

Answer:

ang tungkuling gagampanan ko kung akoy nabubuhay sa panahong iyon ay ang pagiging Artist upang maipakita ko aking talento sa “pagpinta” (palitan mo yan ng talentong meron ka pwedeng talento sa pagawit, pag-arte at iba pa ,gets ba .)


Leave a Reply

Your email address will not be published.