Magbigay ng tatlong sulirani at epekto ng larawan

Posted on


Magbigay ng tatlong sulirani at epekto ng larawan​

mataas na populasyon

climate change

kapabayaan Ng Tao sa mundo

epekto

paghihirap ng tao

Explanation:

basta guess ko yarn


Leave a Reply

Your email address will not be published.